Servicii de îngrijire la domiciliu decontate de catre CAS:

 1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun

 2. Administrarea medicamentelor:

  • intramuscular*

  • subcutanat*

  • intradermic*

  • oral

  • pe mucoase

  • * În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

 3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului

 4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
  * la bărbaţi se efectuează de către medicul furnizorului de îngrijiri

 5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)

 6. Alimentaţia enterală pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor.

 7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparținătorului

 8. Clismă cu scop evacuator

 9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor

 10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

 11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie

 12. Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor

 13. Îngrijirea escarelor multiple

 14. Îngrijirea stomelor

 15. Îngrijirea fistulelor

 16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului

 17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului

 18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei minim 2/zi

 19. Ventilație noninvaziva

 20. Alimentatie parenterala – alimentatie artificiala pe cateter venos central sau periferic.

 21. Kinetoterapie individuala

Numărul total de zile de îngrijire care se acordă unui asigurat este de maxim 90 de zile și se acordă în limita fondurilor disponibile.


Servicii de paliație decontate de catre CAS:

 1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun

 2. Administrarea medicamentelor:

  • intramuscular*

  • subcutanat*

  • intradermic*

  • oral

  • pe mucoase

  • * În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

 3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului

 4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
  * la bărbaţi se efectuează de către medicul furnizorului de îngrijiri

 5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)

 6. Alimentația artificială pe gastrostomă/sondă gastrică și educarea asiguratului/aparținătorilor

 7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparținătorului

 8. Clismă cu scop evacuator

 9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor

 10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

 11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie

 12. Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor

 13. Îngrijirea escarelor multiple

 14. Îngrijirea stomelor

 15. Îngrijirea fistulelor

 16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului

 17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului

 18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei minim 2/zi

 19. Evaluarea asiguratului: stabilirea si aplicarea unui plan de ing. In controlul durerii si al altor simptome asociate bolii si reevaluarea periodica

 20. Evaluarea mobilitatii, a capacității de auto-îngrijire, a riscului de apariție al escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriționale, implementarea intervențiilor stabilite în planul de îngrijire și reevaluarea periodică

 21. Masaj limfedem si contenție elastică

 22. Masaj limfedem cu pompă de compresie

 23. Montare TENS

 24. Administrare medicație prin nebulizare

 25. Aspirație gastrică

 26. Aspirație cai respiratorii

 27. Paracenteză

 28. Ventilație noninvazivă

 29. Alimentație parenterală – alimentație artificială pe cateter venos central sau periferic.

 30. Kinetoterapie individuală

Numărul total de zile de îngrijire care se acordă unui asigurat este de maxim 90 de zile și se acordă în limita fondurilor disponibile.

Cum beneficiezi de servicii de îngrijire la domiciliu decontate CAS

Pacienții pot beneficia de aceste servicii în urma unei recomandări din partea medicului de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie și de către medicul de specialitate din spitale la externarea asiguraților. Recomndarea poate fi dată și de către medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanta ECOG al acestuia.


Acte necesare

 • Cerere tip pentru îngrijiri medicale la domiciliu; (Descarcă aici)

 • Recomandare de la medicul specialist sau de la medicul de familie; (Descarcă aici)

 • Copie după actul de identitate;

 • Copie după dovada calității de asigurat;

 • Copie după ultimul bilet de ieșire din spital sau după alte acte medicale care susțin diagnosticele de pe recomandare;


Cum beneficiezi de servicii de îngrijire paliativă decontate CAS

Serviciile gratuite de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă asiguraților eligibili pe baza recomandării pentru îngrijiri paliative la domiciliu.
Sunt considerați eligibili pacienții cu afectiuni oncologice și cei cu HIV/SIDA, cu speranță limitată de viață și cu status de performanță ECOG 3 sau 4.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate în oncologie și boli infecțioase, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.


Acte necesare

 • Cerere tip pentru îngrijiri paliative la domiciliu; (Descarcă aici)

 • Recomandare de la medicul specialist oncolog sau boli infecțioase; (Descarcă aici)

 • Copie după actul de identitate;

 • Copie după dovada calității de asigurat;

 • Copie după ultimul bilet de ieșire din spital sau după alte acte medicale care susțin diagnosticele de pe recomandare;


Important

În cazul bolnavilor total dependenți (ECOG 4) se atașează copie după actul de identitate al aparținătorului sau al persoanei împuternicite, precum și dovada de filiație sau împuternicirea legalizată.
Toate copiile vor fi semnate în conformitate cu originalul de către pacient sau aparținător, în funcție de situație.
Bolnavul poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu maxim 90 de zile pe an atât în cazul îngrijirii medicale la domiciliu cât și a paliației.